Kurs carvingu I stopnia

Kurs carvingu dla uczniów z technikum technologii żywności w ZSZ nr 1 w Brzegu przeprowadzony za pośrednictwem firmy EDUKATOR.
Projekt „Profesjonalni w zawodzie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (16-20.01.2012).